روایت تلخ مردی که در عالم مستی برادر زنش را کشت/اتهام قتل را قبول دارم. اما عمدی در کارم نبوده

روایت تلخ مردی که در عالم مستی برادر زنش را کشت/اتهام قتل را قبول دارم. اما عمدی در کارم نبوده

رسیدگی به این پرونده از سال گذشته با گزارش درگیری مرگبار میان دو جوان در یکی از مناطق تهران آغاز شد و مأموران پس از حضور در محل با جسد خون آلود جوانی به نام فریبرز مواجه شدند و ضارب را که شوهرخواهر مقتول بود به اتهام قتل بازداشت کردند.؛
به خانه اشکان رفته بودم او و دوستش بی رحمانه مرا آزار دادند و از من فیلم گرفتند

به خانه اشکان رفته بودم او و دوستش بی رحمانه مرا آزار دادند و از من فیلم گرفتند

سرویس حوادث چمدون ؛رسیدگی به این پرونده از زمستان پارسال آغاز شد و ماموران گشت پلیس به  پژو ۲۰۶ که با سرعت زیاد در یکی از بزرگراه های غرب تهران در حرکت بود مشکوک شدند و به تعقیب وی پرداختند. خودرو پس از تعقیب پلیسی متوقف شد و ماموران در بازرسی از آن مقدار زیادی