?>
آیا سایز آلت تناسلی آقایان برای خانم ها اهمیت دارد؟/سایز مورد علاقه زنان و حداقل آلت تناسلی مردان چقدر است؟

آیا سایز آلت تناسلی آقایان برای خانم ها اهمیت دارد؟/سایز مورد علاقه زنان و حداقل آلت تناسلی مردان چقدر است؟

سرویس گوناگون چمدون ،خیلی از آقایون اشتباهاً تصور می کنند که فقط مردهایی که آلت جنسی بزرگی دارند می توانند همسرشان را به خوبی ارضاء کنند. تصور غلط آنها این است که خانمها فقط دنبال مردهایی هستند که آلت جنسی بزرگی دارند و اهمیتی برای بقیه مردها قائل نیستند. . این مردها، با چنین تصوراتی،