خیانت

۱- «همیشه من را متهم میکرد»

مردانی که به همسران خود خیانت کرده اند به صراحت دلایل این کار را توضیح داده اند.

ع.ز که به خیانت به همسرش اعتراف کرده است، می گوید خیانت کرده است زیرا برخی از ویژگی هایی که در روابط به دنبالش بوده در همسرش نبوده است.

او گفت: «متوجه شدم برخی از احساساتی که در ازدواج به دنبال آن هستم در همسرم نیست. یادمه قبل عروسیمون با هم رفتیم خرید. همسرم لباسی انتخاب کرد و من با خوشحالی برایش خریدم.

برای پرداخت به صندوق رفتم و با شنیدن قیمت مات و مبهوت شدم. من آن لباس را که بسیار گران بود خریدم تا او را خوشحال کنم.

او فقط این لباسی را که من برایش خریدم دو بار پوشید. وقتی ازدواج کردیم متوجه شدم که همسرم علاقه زیادی به لباس های گران قیمت دارد.

این که او خیلی طلبکار بود و به هدایایی که با تلاش زیاد برایش تهیه کرده بودم اهمیت نمی داد، مرا از ازدواج دور کرد. به گزارش وقت صبح تا امروز هر چه می خواست به او دادم اما چیزی دریافت نکردم.

با گذشت زمان با کسی آشنا شدم که مرا درک می کرد و دوستم داشت و به همسرم خیانت کردم.»

۲- «من عشق را در دیگری جستجو کردم»

این فرد به نام ح.و که بعد از ازدواجی سنتی متوجه شده بود همسرش با مرد دیگری در ارتباط است، او نیز با یکی از دوستان قدیمی اش جواب خیانت را با خیانت داد!

او گفت: «ما با هم به صورت سنتی ازدواج کردیم. ۳ هفته بعد متوجه شدم که همسرم واقعاً در یک رابطه دیگر است. او هنوز آن مرد را دوست داشت.

از آنجایی که در خانواده ما طلاق وجود نداشت، من شروع به جست و جوی عشق در جای دیگری کردم.

با زنی که قبلا دوستم بود رابطه برقرار کردم.اول می خواستم به همسرم بگویم. برایم مهم نبود چه واکنشی نشان می دهد.

اما من در طول رابطه مان به او خیانت کردم و آن را مخفی نگه داشتم.»

آدم‌ها چرا خیانت می‌کنند؟

۳-«من او را اشتباهی شناختم»

فردی به نام م.ف که گفته بود ازدواج عاشقانه ای داشته و بعد از ازدواج متوجه شده که همسرش شخصیتی متفاوت از قبل ازدواج شأن از خود نشان داده است.

او گفت که به همسرش خیانت کرده و هرگز از این وضعیت پشیمان نیست: «یک ازدواج عاشقانه داشتیم. ۶-۷ ماه پس از آشنایی ازدواج کردیم.

فکر می کردم او زن باهوشی است که می توانم با او در مورد سیاست، کتاب و جهان صحبت کنم، اما تنها چیزی که به آن اهمیت می دهد، ظاهر است!انگار با زنی کاملا متفاوت ازدواج کردم!

من با فردی دیگر در محل کارم ملاقات کردم که شگفت انگیز بود! سلایق ما بسیار مطابقت داشت و او از وضعیت تاهل من مطلع بود.

من چیزی را از او پنهان نکردم. ما هر دو از این رابطه خوشحالیم و اکنون همدیگر را خیلی دوست داریم.

هیچ کدام از ما علاقه ای به ازدواج نداریم. من از این وضعیت پشیمان نیستم و همچنان این رابطه را مخفیانه حفظ می کنم.»